دسته بندی

گرافیت

فروآلیاژها

اخبار فولاد

تحلیل جهانی

مقالات تخصصی

رویدادهای داخلی

آخرین اخبار

آنالیز و ارزیابی تولید فولاد خام جهان و ایران در سال 2021

در سال 2021 ، برای اولین بار است که میزان تولید فولاد جهان از مرز 9/1 میلیارد تن فراتر رفته است . در سال 2021 میزان تولید فولاد خام جهان نسبت به سال 2004 نزدیک به 5/83 درصد افزایش داشته است

در جدول زیر روند تولید فولاد خام جهان ، کشور چین و دنیای بدون چین از نظر میگذرد .

در جدول زیر نیز روند تولید فولاد خام جهان از سال 1950 تا اول سال 2022 در طول 62 سال گذشته مشاهده میگردد .

شایان ذکر است در سطح جهان از سال 1900 تاکنون بالغ بر 49 میلیارد و 806 میلیون تن فولاد خام تولید شده است . میزان تولید فولاد ایران 8/1- درصد کاهش یافته است . در کشور ویتنام  میزان تولید فولاد خام نسبت به سال 2022 ، 4/18 درصد افزایش داشته است . بیشترین افزایش تولید فولاد جهان در کشور پاکستان به میزان 9/39 درصد گذارش شده است .

میزان تولید فولاد خام در کشور های مختلف  ، به غیراز ایران ، مالزی و اندونزی افزایش یافته است . در  جدول زیر سهم مناطق مختلف در تولید فولاد خام جهان در سال گذشته نشان داده شده است .

میزان تولید فولاد خام جهان در ماه دسامبر 2021 ، 7/15 میلیون تن بوده و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 درصد کاهش داشته است .

چین اولین کشور جهان است که میزان تولید فولاد خام سالانه آن برای سومین بار از مرز یک میلیارد تن بالا رفته است . میزان تولید فولاد خام این کشور با 30 درصد کاهش نسبت به سال 2020 به 8/1032 میلیون تن رسیده است .

(36/30 میلیون تن آ فولاد ضد زنگ بوده است) . کشور میزان تولید فولاد خام ، بالغ بر یک میلیارد و 124 هزار تن سنگ آهن وارد کرده است .

نسبت استفاده از ظرفیت های نصب شده فولاد سازی های کشور چین در سال قبل 2/79 درصد گذارش شده است . میزان تولید فولاد خام کشور چین نسبت به سال 2005 بیش از 9/2 برابر شده وسهم چین در سال 2021 در تولید فولاد خام جهان 9/59 درصد به ثبت رسیده است.

در سال 2021 ظرفیت تولید فولاد خام کشور چین بالغ بر 3/1 میلیارد تن بوده است .

پیش بینی میشود ، میزان تولید فولاد خام کشور چین در سال جاری بالغ بر 1/1 میلیارد تن باشد . درسال پیشین ، میزان رشد تولید فولاد خام کشورهایی به غیر از چین 7/11 درصد برآورد شده است .

شایان ذکر است ، کشور 57/868 میلیون تن اعلام شده است (رده اول جهان ) کشور های هند و ژاپن نیز به ترتیب با تولید 1/118 و 3/96 میلیون تن فولاد خام در رده های دوم و سوم جهان قرار گرفتند .

کشور هند در سال 2021 ، برای چهارمین سال متوالی در رده دوم تولیدکنندگان فولاد دنیا ایستاده است . میزان افزایش تولید فولاد خام کشور ژاپن در سال گذشته 9/14 درصد به ثبت رسیده است .

سهم فرآیند های تولید فولاد سازی کوره قوس الکتریکی و و کنورتور اکسیژنی کشور ژاپن به ترتیب 39/24 (3/25 درصد )  و 95/71 ( 7/74 درصد ) میلیون به ثبت رسیده است . سهم فولاد های کربنی و آلیاژی در تولید فولاد خام کشور ژاپن به ترتیب 9/73 و 4/22 میلیون تن گزارش شده است .

کشور ژاپن در سال گذشته 34/70 میلیون تن محصولات نوردی تولید کرده است . کشور هند در سال پیشین 1/118 میلیون تن فولاد خام تولید کرده است. در سال 2021، سهم کشور هند در تولید فولاد خام جهان 5/6 درصد برآورد شده است  . کشور آمریکا دوباره در رده چهارم رده بندی تولید کنندگان فولاد خام جهان قرار گرفته است .

در جدول زیر روند تولید فولاد خام کشور هند مشاهده می گردد . در سال 2021 ، قاره آسیا _اقیانوسیه نسبت به سال 2020 با 6/0 درصد افزایش تولید 1382 میلیون تن فولاد خام عرضه کرده است

در سال گذشته ، کشور هند 8/17 درصد افزایش تولید فولاد خام از خود نشان داده و به 1/118 میلیون تن فولاد دست یافته است . نسبت استفاده از ظرفیت های نصب شده فولاد سازی های کشور هند در سال گذشته 2021 ، 6/69 درصد بوده است . کشور ژاپن نسبت به سال قبل 6/14 درصد افزایش تولید داشته است .

کشور روسیه با 1/6 درصد رشد 76 میلیون تن فولاد تولیده کرده است . کشور کره جنوبی نیز 2/5 درصد افزایش تولید از خود نشان داده و میزان تولید فولاد خام  در این کشور 6/70 میلیون تن بوده است .

میزان تولید فولاد خام کشور تایوان 3/23 میلیون تن به ثبت رسیده که نسبت به سال 2020 ، 9/10 درصد افزایش تولید داشته است . اتحادیه اروپا 1/24 (27) در سال 2021  5/152 میلیون تن فولاد خام تولید کرده کرده که نسبت به سال 2020 4/15 درصد بیشتر تولید داشته است .

در کشور های فرانسه و ایتالیا افزایش تولید به چشم میخورد . میزان افزایش تولید در دو کشور یاد شده به ترتیب 3/20 و 7/19 درصد به ثبت رسیده است . در حالی که در کشور فنلاند به میزان 1/24 درصد افزایش تولید مشاهده شده است . آلمان با 3/12 درصد افزایش تولید نسبت به سال 2020 به 1/40 میلیون تن فولاد خام دست یافته و در رأس تولید کنندگان فولاد اتحادیه اروپا (27) و اروپا در رده هشتم جهان قرار گرفته است . سهم فرآیند تولید فولاد سازی کوره قوس الکنریکی و کنورتور اکسیژنی کشور آلمان در سال پیشین به ترتیب 09/12 (15/30 درصد)  و 97/27 (85/69 درصد) میلیون تن بوده است.

میزان تولید فولاد خام کشور های مختلف جهان و رده بندی آن ها در سال 2021

کشور آلمان در سال گذشته 76/34 میلیون تن محصولات نوردی تولید کرده است . ضمنا کشور یاد شده در سال قبل 67/25 میلیون تن چدن مذاب تولید کرده است . کشور کوچک لوکزامبورگ ( 2586 کیلومتر مربع ) در سال پیشین 073/2 میلیون تن فولاد ( به روش کوره قوس الکتریکی با شارژ 100 درصد قراضه ) تولید کرده است . در دیگر کشورهای اروپا با ، 6/11 درصد رشد ، 2/51 مسیلیون تن فولاد خام تولید شده است .

در شمال آمریکا نیز در سال 2021 ، 8/117 میلیون تن فولاد خام تولید شده است که نسبت به سال 2020 ، 6/16 درصد افزایش تولید حاصل شده است . میزان تولید فولاد کشور آمریکا 86 میلیون تن به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل 3/18 درصد افزایش تولید نشان می دهد .

در ناحیه آمریکای جنوبی با 8/17 درصد افزایش تولید ، 6/45 میلیون تن فولاد خام حاصل شده است . در کشور برزیل ، با 7/14 درصد افزایش تولید 36 میلیون تن فولاد خام حاصل شده است . در کشور های مشترک المنافع با 6/5 درصد افزایش تولید 6/105 میلیون تن فولاد خام حاصل شده است .

روسیه با تولید 76 میلیون تن فولاد خام در سال 2021 نسبت به سال گذشته 1/6 درصد افزایش تولید داشت و در رده پنجم جهان قرار گرفته است .

کشور اکربابن با 6/3 درصد افزایش تولید به 4/21 میلیون تن فولاد خام دست یافته است . افزایش تولید فولاد خام ناحیه خاور میانه 2/1 درصد گزارش شده است .

در ناحیه افریقا در تولید فولادخام 7/26 درصد رشد تولید مشاهده شده است . میزان تولید فولاد خام در ناحیه خاورمیانه و آفریقا در سال قبل به ترتیب 2/41 و 16 میلیون تن گذارش شده است .

همان طوری که پیش بینی شده بود در سال گذشته میزان تولید فولاد خام ایران بیشتر از کشور های ایتالیا ، تایوان و اکراین شد . با این میزان تولید کشور ایران مجددا در رده دهم تولید کنندگان فولاد جهان باقی ماند.

سهم ایران در تولید فولاد خام جهان

هم اکنون سهم ایران در تولید فولاد خام جهان 46/1 درصد است . میزان تولید فولاد خام کشور ایران در سال 2021 با 8/1 درصد کاهش تولید به 46/28 میلیون تن بوده است ، در حالی که ظرفیت تولید فولاد خام ایران در سال قبل 14/40 میلیون تن برآورد شده است . پیش بینی میشود ، در سال جاری ، ایران با جلو زدن از کشور های ترکیه و برزیل به رده هشتم تولید کنندگان فولاد جهان سعود کند و در بین کشور های اسلامی رده اول را از آن خود کند .

جدیدترین مطالب مرتبط