دسته بندی

گرافیت

فروآلیاژها

اخبار فولاد

تحلیل جهانی

مقالات تخصصی

رویدادهای داخلی

آخرین اخبار

میزان تولید، واردات و صادرات جهانی فروکروم در سال 1401

1.میزان تولید فروکروم پرکربن جهان،14.709 میلیون تن  بوده است.

2.طبق آخرین داده های جمع آوری شده، 90%فروکروم تولیدی جهان،در تولید فولاد ضد زنگ و ویژه، به مصرف می رسد.

3.حجم تجارت فروکروم دنیا،18.52 میلیارد دلار بوده است.

4.میزان تولید فروکروم هند،1.3 میلیون تن ثبت شده است.

5.میزان تولید فروکروم پرکربن چین،5.94میلیون تن ثبت شده است.

6.میزان تولید فروکروم زیمباوه، 500 هزارتن ثبت شده است.

7.میزان تولید فروکروم پرکربن آفریقای جنوبی، 3.77 میلیون تن ثبت شده است.

8.میزان تولید فروکروم پرکروم قزاقستان،1.433 میلیون تن ثبت شده است.

9.میزان فروش فروکروم پرکروم قزاقستان،1.288 میلیون تن ثبت شده است.

10.میزان تولید فروکروم اروپا،0.7 میلیون تن بوده است.

11.میزان تولید فروکروم شرکت Glencore،1.468 میلیون تن بوده است.

12.میزان تولید فروکروم شرکت Outokumpu فنلاند،515 هزارتن به ثبت رسیده است.

  1. میزان تولید فروکروم شرکت IMFA هند،246.18 هزارتن بوده است.

14.میزان صادرات فروکروم شرکت IMFA هند،227.75  هزار تن بوده است.

  1. میزان تولید فروکروم شرکت NAVA BHARAT هند، بالغ بر 66 هزار تن بوده است.

16.میزان فروش فروکروم شرکت NAVA BHARAT  هند، بالغ بر 66 هزار تن بوده است.

17.میزان تولید و فروش فروکروم شرکت Merafe  به ترتیب، 379 و 394 هزار تن بوده است.

18.استفاده از ظرفیت تولید فروکروم شرکت Merafe،78.6 درصد بوده است.

  1. در شرکت Merafe برای تولید یک تن فروکروم، 1.99 تن سنگ کروم مصرف شده است.

20.شرکت  Merafeبرای تولید یک تن فروکروم، 1.99 تن سنگ کروم مصرف شده است.

21.میزان مصرف فروکروم پر کربن جهان،14.5 میلیون تن بوده است.

22.میزان واردات فروکروم کشور چین 2.36 میلیون تن بوده است.

23.میزان واردات فروکروم کشور اندونزی،1.5 میلیون تن بوده است.

  1. میزان واردات فروکروم کشور امارات، 528 هزار تن بوده است.

25.میزان واردات کشور ژاپن، 645 هزار تن بوده است.

26.میزان واردات فروکروم کشور کره جنوبی، 509 هزارتن بوده است.

27.میزان صادرات فروکروم کم کربن کشور روسیه به آمریکا، 30884 هزار تن بوده است.

28.میزان واردات فروکروم پرکربن کشور روسیه به آمریکا، 17.56 هزار تن بوده است.

29.میزان واردات فروکروم پرکربن کشور آمریکا،141.74 هزار تن بوده است.

30.میزان صادرات فروکروم هند،766 هزار تن به ثبت رسیده است.

31.میزان صادرات فروکروم قزاقستان به چین،663 هزار تن به ثبت رسیده است.

32.میزان صادرات فروکروم افریقای جنوبی به چین، 1.29 میلیون ثبت رسیده است.

33.میزان فروکروم هند به چین، 310 هزار تن به ثبت رسیده است.

جهت سفارش و استعلام فروکروم با واحد بازرگانی توسعه صادرات رادآرون در ارتباط باشید.

جدیدترین مطالب مرتبط