آنالیز و ارزیابی تولید فولاد خام جهان و ایران در سال 2021

در سال 2021 ، برای اولین بار است که میزان تولید فولاد جهان از مرز 9/1 میلیارد تن فراتر رفته است . در سال 2021 میزان تولید فولاد خام جهان نسبت به سال 2004 نزدیک به 5/83 درصد افزایش داشته است در جدول زیر روند تولید فولاد خام جهان ، کشور چین و دنیای بدون …

آنالیز و ارزیابی تولید فولاد خام جهان و ایران در سال 2021 ادامه »