ماه: ژانویه 2023

افزایش حجم واردات زغال‌سنگ هند در سال ۲۰۲۲

برای جلوگیری از وقوع مشکلات مشابه در فصل باران‌های موسمی ۲۰۲۲، وزارت برق هند «MoP» در ماه می ۲۰۲۲ تمام تولیدکنندگان برق با سوخت زغال‌سنگ را موظف کرد تا ۱۰ درصد زغال‌سنگ وارداتی را در ترکیبات با سوخت‌های دیگر به عنوان سوخت مورد استفاده در ژنراتورهای مولد برق خود استفاده کنند و به آن‌ها اجازه …

افزایش حجم واردات زغال‌سنگ هند در سال ۲۰۲۲ ادامه »

نگاهی به آینده تجارت فروکروم

میانگین تجارت جهانی فروکروم در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، حدود هفت میلیون تن بوده و به‌ طور متوسط حدود ۴ درصد سالیانه رشد داشته‌ است. چین با واردات حدود دو میلیون و 600 هزار تن فرو کروم در سال ۲۰۲۱ صدرنشین بوده است. میانگین تجارت جهانی فروکروم در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، حدود هفت میلیون …

نگاهی به آینده تجارت فروکروم ادامه »

مقاله تخصصی : کبالت؛ گنجینه های استراتژیک

تولیدات صنعتی جهانی در کشـورهای در حال توسـعه و نوظهور همچنان با سـرعت بیشـتری نسبت به کشـورهای توسـعه یافته صنعتـی در حال افزایش اسـت. این موضـوع به همراه تقاضـا برای فلـزات و مواد معدنـی در آینـده ای کـم کربن جهان، جایگاه رو به رشـدی بـرای تقاضای مواد معدنی ترسـیم میکند که بر این اسـاس کبالت …

مقاله تخصصی : کبالت؛ گنجینه های استراتژیک ادامه »