ماه: مارس 2023

میزان تولید، واردات و صادرات جهانی فرومنگنر در سال 1401

1.میزان تولید سیلیکو منگنز، فرومنگنر پرکربن و فرومنگنر تصفیه شده جهان به ترتیب 17.446، 3.988 و 1.384 میلیون تن بوده است. میزان تولید سیلیکو منگنر و فرومنگنز پرکربن چین به ترتیب 10 و 2.08 نیلیون تن بوده است. طبق آخرین داده های جمع آوری شده، 90% منگنز جهان در تولید فولادهای کربنی و بقیه در …

میزان تولید، واردات و صادرات جهانی فرومنگنر در سال 1401 ادامه »