توليد مستقيم فروموليبدن از موليبدنيت توسط واكنش سنتز احتراقي با آلومينيوم در حضور اكسيد منيزيم

توليد مستقيم فروموليبدن از موليبدنيت توسط واكنش سنتز احتراقي با آلومينيوم در حضور اكسيد منيزيم مباني نظري و پيشينه پژوهش با توجه به اهميت موليبدن، فرايندهاي استحصال و توليد آلياژ…
ادامه مطلب

بررسی اثر تخلخل و مقاومت الکتریکی کک متالورژی و نیمه کک بر میزان بازیابی سیلیسیم در کوره قوس الکتریکی

بررسی اثر تخلخل و مقاومت الکتریکی کک متالورژی و نیمه کک بر میزان بازیابی سیلیسیم در کوره قوس الکتریکی مقدمه در سال 2006 آقای کروگروس و همکاران، مقاومت الکتریکی ویژه…
ادامه مطلب

تولید فروتیتانیوم از طریق احیاء ایلمنایت به روش فعالسازی مکانیکی

تولید فروتیتانیوم از طریق احیاء ایلمنایت به روش فعالسازی مکانیکی مقدمه فروآلیاژها که در خانواده کلی آمیژان­‌ها قرار می­‌گیرند آلیاژهایی از آهن می­‌باشند که حاوی یک یا چند عنصر شیمیایی…
ادامه مطلب

بررسی پارامترهای موثر بر سنتز احتراقی فرووانادیوم به روش آلومینوترمی

بررسی پارامترهای موثر بر سنتز احتراقی فرووانادیوم به روش آلومینوترمی مقدمه بیش از % 85 مصارف وانادیوم در زمینه فولاد سازی و فولادهایی مانند فولاد ابزار، فولاد کم آلیاژ مقاومت…
ادامه مطلب

تولید فروسیلیکومنگنز عاری از کربن به روش سنتز احتراقی و آلیاژسازی مکانیکی

تولید فروسیلیکومنگنز عاری از کربن به روش سنتز احتراقی و آلیاژسازی مکانیکی بسیاری از عناصر فلزی و گاهی غیر فلزات در آهن حل می­‌شوند که محلول جامد آن­ها فروآلیاژ گفته…
ادامه مطلب
فهرست