رضایت سنجی مشتریان

ضمن قدردانی از همکاری شما، خواهشمند است این پرسشنامه را که شامل 13 سوال چند گزینه ای می باشد،تکمیل نموده و در آخر مشخصات خود را ثبت نمایید.