فروکروم

 فروکروم فروکروم (FeCr) نوعی فروآلیاژ از کروم و آهن است که به طور کلی حاوی 50 تا 70٪ کروم از نظر وزنی است. فروکروم با کاهش کاربوترمی قوس الکتریکی کرومیت…
ادامه مطلب

فروتیتانیوم

 فروتیتانیوم فروتیتانیوم اولین بار در سال 1798 توسط W. Gregor کشف شد و توسط H. Moissan در سال 1895 تا حدی توسط خالص سازی شد. فروتیتانیوم آلیاژی از آهن و…
ادامه مطلب

فرونیوبیوم

 فرونیوبیوم  فرونیوبیوم آلیاژی با حدود 65% نیوبیوم و 35٪ آهن، عمدتاً به عنوان ماده ریز آلیاژی در فولاد با مقاومت بالا و آلیاژ کم (HSLA) استفاده می‌شود. این آلیاژ از…
ادامه مطلب

فروسیلیس

 فروسیلیس فروسیلیس با کاهش سیلیس یا ماسه با کک در حضور آهن تولید می‌شود. فروسیلیس با محتوای سیلیکون بالاتر در کوره‌های قوس الکتریکی ساخته می‌شود. فرمولاسیون‌های معمول در بازار، فروسیلیس…
ادامه مطلب

فرومولیبدن

 فرومولیبدن فرومولیبدن آلیاژی از آهن و مولیبدن است که معمولا بین 55 تا 75 درصد وزنی مولیبدن دارد. فرومولیبدن عامل سخت کننده است و در بسیاری از فولادهای آلیاژی وجود…
ادامه مطلب

فرووانادیوم

 فرووانادیوم فرووانادیوم  (FeV) آلیاژی است که از ترکیب آهن و وانادیوم با محتوای %85-35 وانادیوم تشکیل می‌شود. تولید این آلیاژ منجر به ایجاد یک ماده جامد بلورین نقره‌ای مایل به…
ادامه مطلب

فروکروم

 فروکروم فروکروم (FeCr) نوعی فروآلیاژ از کروم و آهن است که به طور کلی حاوی 50 تا 70٪ کروم از نظر وزنی است. فروکروم با کاهش کاربوترمی قوس الکتریکی کرومیت…
ادامه مطلب

فروسیلیکومنگنز

 فروسیلیکومنگنز فروسیلیکومنگنز (FeSiMn) فروآلیاژی است که از ترکیب سیلیسیوم و منگنز تشکیل شده است و نوعی از فروآلیاژ با محتوای زیاد منگنز است که با گرم کردن مخلوط سنگ معدن…
ادامه مطلب

فرومنگنز

 فرومنگنز  فرومنگنز، فروآلیاژی با محتوای زیاد منگنز، با گرم کردن مخلوطی از اکسیدهای MnO2 و Fe2O3، با کربن، معمولاً به صورت ذغال سنگ و کک در کوره بلند یا سیستم کوره قوس الکتریکی، به نام قوس غوطه ور ساخته می‌شود. کوره اکسیدها با کاهش کاربوترمال در کوره‌ها، فرومنگنز تولید می‌کنند. از فرومنگنز پرکربن به عنوان...
ادامه مطلب
فهرست